Bookmark and Share

Chan Benh Rat Hay Chua Benh Rat Gioi Ket Qua Rat Mau Nhiem Miracle - (Orange County)
 
Đăng ngày: thứ 6, 10 tháng 5, 2013  13:48
Hồi âm đến: (không hiển thị)

"***THAY LY PHUOC LOC DAY DIEN CHAN va DAY AN HUYET DAO (Orange County) va tren mang Unesco"

***THAY LY PHUOC LOC DAY DIEN CHAN, DAY AN HUYET DAO va vung Phan Chieu. Vua hoc vua duoc chua benh mien phi, co ket qua ngay tuc thoi.
LỚP Bat dau June 8, 2013 NGÀY THỨ BẨY.

***Bac Si Nguyen Duy Nam Chinh Xuong, Cham Cuu va Giang Day Cach Chua Benh va Dao Ly lam Nguoi.

****CHỮA BỆNH: TỪ THỨ HAI ĐẾN NGÀY THỨ BAY TỪ 10 GIỜ SÁNG ĐẾN 4:00 CHIỀU

***ĐẶC BIỆT: KẾT QUẢ RẤT VI DIỆU, KINH NGHIỆM, TẬN TÂM, UY TIN, ĐANG TIN CẬY.

***Co 13 DVD cua Thay Ly Phuoc Loc

***Co rat nhieu DVD moi ra cua Thay Do Duc Ngoc

(714)493-3149 HỒ VINH TRÍ ĐỨC

tshdienquang2013.com

tt.truongsinhhoc2013@yahoo.com

TRUNG TÂM THIỆN NGUYỆN

14560 MAGNOLIA ST. #104 WESTMINSTER, CA 92683 GÓC HAZARD, CẠNH BÁNH MÌ CHỢ CỦ

Bài số A859801