Bookmark and Share

Trị Đau Nhức, Tai Biến, Dị Ứng, mất ngủ... - (Homeland, CA)
 
Đăng ngày: thứ 3, 27 tháng 11, 2018  12:18
Hồi âm đến: (không hiển thị)

🇺🇸Chuyên Trị: Đau Nhức, Tai Biến.... Khí Công Y Đạo-Đổ Đức Ngọc in Cali - (Homeland, California)

Đăng ngày: thứ 6, 26 tháng 10, 2018 19:16 Hồi âm đến: (không hiển thị) KHÍ CÔNG Y ĐẠO VIỆT NAM - Ngành Y Học Bổ Sung Thực Dụng - Thầy Đỗ Đức Ngọc Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018 THÔNG BÁO

Tôi sẽ có mặt tại chùa này từ tháng 11/2018 đến 12/26/2018

Đạo tràng Liên Trì Hải Hội

25185 Pierson Road Homeland CA92548 Tel :1-617 291 4073; 1(714)659-0166; 1(949)680-0060

Những bệnh nhân nào ở các tiểu bang Hoa Kỳ muốn đến chùa vừa tu học theo pháp môn Tịnh Độ, vừa được chữa bệnh miễn phí, xin gọi điện thoại ghi tên giữ chỗ để tiện việc sắp xếp chỗ ở trong 1 tuần, vì chỗ ở có giới hạn khoảng, mỗi đợt khoảng 30 người, Chùa sẽ tiếp đãi qúy vị ăn chay.

Mỗi đợt tu học và chữa bệnh là 1 tuần, bệnh nhân khỏi bệnh ra về nhường chỗ cho các bệnh nhân khác đến.

Cư sĩ Huệ Tâm Hải

doducngoc@gmail.com » »

Bài số A238687