Bookmark and Share

Cần 1 người trông coi cụ 3 ngày Labor Days - (Westminster )
 
Đăng ngày: thứ 6, 31 tháng 8, 2018  17:24
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Cần 1 bà đến nhà chơi và dọn cho bà cụ ăn ngày 2 lần. Tối ngủ lại trong nhà. 3 ngày thứ 6,7,CN ngày 31,1,2 tháng 9, 2018. Trả $210. Xin gọi Vũ 714-318-9551.

Bài số A235290