Bookmark and Share

CẦN NGƯỜI GIỮ TRẺ - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 3, 11 tháng 9, 2018  09:28
Hồi âm đến: (không hiển thị)

CẦN NGƯỜI GIỮ TRẺ Kinh nghiệm giữ bé gái 1 tuổi. $15/giờ. 9 giờ sáng - 6 giờ chiều. Có thể hơn. Góc đường Chapman / 55 Fwy Orange. (nếu tiện có thể ở nhà chủ). (Mon - Fri). Tel: 714-914-5432

Bài số A235791