Bookmark and Share

Cần 1 cô giữ bé 3 tháng tuổi và phụ việc nhà. 6 ngày/tuần. 8AM - 7PM. - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 6, 14 tháng 9, 2018  08:47
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Cần 1 cô giữ bé 3 tháng tuổi và phụ việc nhà. 6 ngày/tuần. 8AM - 7PM. Nghỉ thứ 7. CN về sớm. $1,600/tháng. Biết tiếng Tàu Mandarin càng tốt. L/hệ: 408-892-9101. Rancho Bernardo, San Diego. L/L: (408) 892-9101

Bài số A235888