Bookmark and Share

Cần cô khỏe mạnh dưới 60T, cần có xe, chăm sóc giúp bà 90T - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 6, 28 tháng 9, 2018  08:24
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Cần cô khỏe mạnh dưới 60T, cần có xe, chăm sóc giúp bà 90T, đi chợ, nấu ăn, việc nhà. 10:30AM - 10:30PM, 6-ngày/tuần, $1,600/ tháng. L/L: 657-342-5730

Bài số A236552