Bookmark and Share

Fountain Valley, cần cô (50T- 60T) biết lái xe giúp đưa đón trẻ, trông bé 7 và 10 tu - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 6, 28 tháng 9, 2018  08:28
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Fountain Valley, cần cô (50T- 60T) biết lái xe giúp đưa đón trẻ, trông bé 7 và 10 tuổi, nấu ăn, giúp việc nhà. Làm 6-ngày/tuần ở qua đêm, nghỉ Chủ Nhật. $1,300/tháng. Gọi Ngân: 714-260-5624

Bài số A236556