Bookmark and Share

Huntington Beach. Cần 1 phụ nữ khoảng 60T, coi 1 bé gái 7 tháng tuổi. - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 18 tháng 10, 2018  18:52
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Huntington Beach. Cần 1 phụ nữ khoảng 60T, coi 1 bé gái 7 tháng tuổi. 6 ngày/ tuần, $1,200/ tháng. Bao ăn ở. có phòng riêng. L/L: Kim 714-467-8650

Bài số A237167