Bookmark and Share

Nhà riêng phía trước 3PN/2PT, có garage. - $2,500/M (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 26 tháng 9, 2018  14:40
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà riêng phía trước 3PN/2PT, có garage. No garden, $2,500/M, deposit 1M. No pets, no housing. Dọn đầu tháng 10. Góc Trask + Hoover. Hiền: 714-360-6614

Bài số A236460