Bookmark and Share

Nhà mới cho thuê 4PN/4PT, large livingroom & 2 car garage. - $3,100/tháng (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 26 tháng 9, 2018  14:44
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà mới cho thuê 4PN/4PT, large livingroom & 2 car garage. Gần chợ, trường học, Nhà Thờ, Miles Square Park. $3,100/tháng. L/L: 714-603-4382

Bài số A236461