Bookmark and Share

Nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, cho thuê $2,350. Góc McFadden/ Beach. - $2,350. (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 26 tháng 9, 2018  14:49
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, cho thuê $2,350. Góc McFadden/ Beach. Đối diện chợ Thuận Phát Midway City. Parking dễ dàng. Gọi: Thuận 714-697-0585

Bài số A236463