Bookmark and Share

New remodeled house 4PN/3PT 2 bếp, 1P.khách, G.G Brookhurst/Central ngay Little Saigon - $3,000/M (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 26 tháng 9, 2018  14:50
Hồi âm đến: (không hiển thị)

New remodeled house 4PN/3PT 2 bếp, 1P.khách, G.G Brookhurst/Central ngay Little Saigon $3,000/M. Bao trash, nước, yên tĩnh, học khu tốt. L/L: 714-553-3570, 714-515-2222

Bài số A236464