Bookmark and Share

Nhà Garden Grove. 4PN/2PT. Sân trước, sau. 2 car garage. - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 26 tháng 9, 2018  14:50
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà Garden Grove. 4PN/2PT. Sân trước, sau. 2 car garage. Patio lớn, sơn mới. No: pets, smoke, alcohol. Gần Fwy 22, chợ, trường, chùa. Nhiều parking. 714-537-1419; 714-204-8462

Bài số A236465