Bookmark and Share

McFadden/Raitt. Nhà cul-de-sac 3PN/2PT. Nhiều parking. Bếp, phòng khách rộng. - $2,500/tháng (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 6, 28 tháng 9, 2018  09:42
Hồi âm đến: (không hiển thị)

McFadden/Raitt. Nhà cul-de-sac 3PN/2PT. Nhiều parking. Bếp, phòng khách rộng. Central-Air. Gần Santa Ana College. No pet. $2,500/tháng. Dọn đầu tháng 10. Call/Text: 714-454-1338

Bài số A236597