Bookmark and Share

Nhà House G.G., yên tĩnh, 3PN/2PT, không garage, cho 4-5 người thuê (không con nít). - $2,500/M (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 6, 28 tháng 9, 2018  09:42
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà House G.G., yên tĩnh, 3PN/2PT, không garage, cho 4-5 người thuê (không con nít). Mới tân trang, sạch. Giá $2,500/M cho 5 người. Available Now. L/L: Cô Phương 714-487-3931

Bài số A236598