Bookmark and Share

Nhà mới 3 tầng 3PN/2.5PT đường Harbor (góc Harbor & Hazard) tầng trệt có thể l - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 6, 28 tháng 9, 2018  09:43
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà mới 3 tầng 3PN/2.5PT đường Harbor (góc Harbor & Hazard) tầng trệt có thể làm văn phòng, tiệm may, tiệm nail, garage 2 xe. L/L: 714-878-9118

Bài số A236599