Bookmark and Share

Nhà riêng phía trước 3PN/2PT, có garage. No garden, $2,500/M, deposit 1M. - $2,500/M (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 6, 28 tháng 9, 2018  09:44
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà riêng phía trước 3PN/2PT, có garage. No garden, $2,500/M, deposit 1M. No pets, no housing. Dọn any day. Góc Trask + Hoover. Hiền: 714-360-6614

Bài số A236600