Bookmark and Share

Nhà Garden Grove/Brookhurst đối diện chợ AR, đất lớn, sân nhiều parking. - $3,400/tháng (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 01 tháng 10, 2018  08:30
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà Garden Grove/Brookhurst đối diện chợ AR, đất lớn, sân nhiều parking. Remodel hòan tòan. 4bed/4bath $3,400/tháng + 1 tháng deposit. Dọn đầu tháng 10. Diễm: 714-260-8026

Bài số A236640