Bookmark and Share

GARDEN GROVE (Trask/Taft) Nhà 4PN/2PT 1,300 sqft - $2,700/tháng (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 01 tháng 10, 2018  08:32
Hồi âm đến: (không hiển thị)

GARDEN GROVE (Trask/Taft) Nhà 4PN/2PT 1,300 sqft $2,700/tháng + security deposit. Gần Mitchell Elementary School và Freeway 22. L/L: 714-204-1932.

Bài số A236641