Bookmark and Share

BOLSA/WARDS dư 2PN/1PT/1PK trên lầu riêng biệt. - $1,100/tháng (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 01 tháng 10, 2018  08:32
Hồi âm đến: (không hiển thị)

BOLSA/WARDS dư 2PN/1PT/1PK trên lầu riêng biệt. Thuận tiện cho SV hoặc gia đình 2-3 người, ít nấu ăn. $1,100/tháng. Gọi: 714-677-0457

Bài số A236642