Bookmark and Share

Nhà Duplex Santa Ana: 1.5 Bedroom; 1 Bathroom; 1 kitchen. - $800/month (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 01 tháng 10, 2018  08:33
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà Duplex Santa Ana: 1.5 Bedroom; 1 Bathroom; 1 kitchen. Khu yên tịnh, lối đi riêng, parking. Cho thuê $800/month. Deposit $400. Dọn vào 10/1/2018. L/L: 657-206-9421; 657-206-9382.

Bài số A236643