Bookmark and Share

Nhà cho thuê, San Gabriel, đường Valley, gần chợ, trường, bus, bank, 1PN/1PT - $1,275/tháng (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 01 tháng 10, 2018  08:35
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà cho thuê, San Gabriel, đường Valley, gần chợ, trường, bus, bank, 1PN/1PT $1,275/tháng trên lầu, và 1PN studio, 1PT, $650/tháng dưới lầu, lối đi riêng. Xin L/L: Mary 626-586-8407

Bài số A236645