Bookmark and Share

G.G, Lampson/Gilbert, 2Bed, 1Bath, 1-kitchen, lối đi riêng, bao utilities - $1,500/M (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 01 tháng 10, 2018  08:35
Hồi âm đến: (không hiển thị)

G.G, Lampson/Gilbert, 2Bed, 1Bath, 1-kitchen, lối đi riêng, bao utilities, WIFI, parking rộng, yên tĩnh, security, cho gia đình 2-3 người. NO: pets, smoking, housing. $1,500/M. Available Anytime. Todd: 714-622-8858

Bài số A236646