Bookmark and Share

Newhope & Westminster, Nhà 4PN/2PT, 2 car garage, $2,600/tháng + security. - $2,600/tháng (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 03 tháng 10, 2018  08:29
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Newhope & Westminster, Nhà 4PN/2PT, 2 car garage, $2,600/tháng + security. Một Studio có kitchen và bathroom remodeling, lối đi riêng, $1,150/tháng +security. Dọn vào ngay. L/L: Phương 714-653-0554

Bài số A236754