Bookmark and Share

Nhà riêng, sân 7,000sf, 2 phòng ngủ lớn, 1.Den, living room rộng, 1 bathroom - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 03 tháng 10, 2018  08:31
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà riêng, sân 7,000sf, 2 phòng ngủ lớn, 1.Den, living room rộng, 1 bathroom, Garden Grove và Nutwood gần Costco, chợ Người Việt.. Khu tốt. Giá $2,100/tháng. Ông Kim: 714-260-5987

Bài số A236755