Bookmark and Share

Nhà House G.G. Brookhurst/ Trask remodel. 4PN/3PT. 1 khách. New AC, kitchen. - $2,800/M (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 03 tháng 10, 2018  08:32
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà House G.G. Brookhurst/ Trask remodel. 4PN/3PT. 1 khách. New AC, kitchen. $2,800/M. No garage, Housing, pet, sân rộng. 7,150sqft. Có máy giặt, sấy. Dọn vào ngay. L/L: 714-553-3570; 714-515-2222

Bài số A236757