Bookmark and Share

Nhà house Brookhurst/Katella 3Bed/1Bath. $2,000/M. Bao everything - $2,000/M (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 03 tháng 10, 2018  08:33
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà house Brookhurst/Katella 3Bed/1Bath. $2,000/M. Bao everything: gas, điện, nước, trash, internet, mới remodel. Có AC, máy giặt sấy sẵn, parking driveway. L/L: 714-768-8390; 714-804-9238

Bài số A236760