Bookmark and Share

Một master bedroom lớn, lối đi riêng ngay Euclid & Trask. Khu yên tịnh. - $1,250 (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 03 tháng 10, 2018  08:36
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Một master bedroom lớn, lối đi riêng ngay Euclid & Trask. Khu yên tịnh. Bao giặt, sấy, internet và central air. Giá $1,250. Xin gọi cho Cô Thu 714-794-4964

Bài số A236762