Bookmark and Share

Vacation Home (Phước Lộc Thọ) xây 2017 rất đẹp, Trung Tâm Little Saigon, sau chợ M - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 04 tháng 10, 2018  10:54
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Vacation Home (Phước Lộc Thọ) xây 2017 rất đẹp, Trung Tâm Little Saigon, sau chợ Mỹ Thuận, 4PN/3PT, 4PN/3½PT. Có máy giặt sấy. Vân: 714-622-9089, Chí: 714-683-7647, Cường: 714-206-6722.

Bài số A236826