Bookmark and Share

Nhà Cho Thuê, 4PN/3PT, lầu 2 tầng (10870 San Leon, Fountain Valley, 92708), góc Slater/Ward. - $3,200/tháng (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 04 tháng 10, 2018  10:57
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà Cho Thuê, 4PN/3PT, lầu 2 tầng (10870 San Leon, Fountain Valley, 92708), góc Slater/Ward. Mái ngói, tân trang tòan diện, khu tốt. Housing only. $3,200/tháng. L/L: Ô. Vân 714-894-9270

Bài số A236829