Bookmark and Share

NHÀ CHO THUÊ vùng Garden Grove, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, $2,550/tháng. - $2,550/tháng (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 04 tháng 10, 2018  10:57
Hồi âm đến: (không hiển thị)

NHÀ CHO THUÊ vùng Garden Grove, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, $2,550/tháng. Dọn vào tháng 11. Ưu tiên housing. L/L: Chị Trang 714-200-6476, sau 5 giờ chiều. L/L ThienAnh: 408-391-5602

Bài số A236830