Bookmark and Share

FOUNTAIN VALLEY. Nhà cho thuê 5PN/4PT. Rộng 3400sqft. (Magnolia/ Talbert). - $3,500/tháng (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 04 tháng 10, 2018  10:59
Hồi âm đến: (không hiển thị)

FOUNTAIN VALLEY. Nhà cho thuê 5PN/4PT. Rộng 3400sqft. (Magnolia/ Talbert). Trong khu có hồ bơi và clubhouse. Trường học tốt. $3,500/tháng. L/L 714-316-9856

Bài số A236832