Bookmark and Share

Góc Bushard/ Westminster. Nhà cho thuê 3PN/2PT. Sơn trong ngòai mới. - $2,350/M (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 04 tháng 10, 2018  11:00
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Góc Bushard/ Westminster. Nhà cho thuê 3PN/2PT. Sơn trong ngòai mới. Khu yên tĩnh, gần VPBS, chợ VN, trường học, freeway. Dọn vào ngay. $2,350/M. L/L: 714-417-6977, or 714-276-5531

Bài số A236833