Bookmark and Share

Nhà 4 Bedroom, 2 Bathroom, gần Bolsa và Magnolia, TP. Westminster. - $2,750 mỗi tháng (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 04 tháng 10, 2018  11:00
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà 4 Bedroom, 2 Bathroom, gần Bolsa và Magnolia, TP. Westminster. Đẹp và yên tĩnh. Cho thuê $2,750 mỗi tháng. L/L: 714-902-3989, hay 714-891-7856

Bài số A236834