Bookmark and Share

Nhà House G.G, Harbor/Trask nhà mới, tân trang mới, không garage. - $2,400/tháng (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 04 tháng 10, 2018  11:01
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà House G.G, Harbor/Trask nhà mới, tân trang mới, không garage. Chỉ nhận người lớn, nhà đang trống. Dọn ngay được, giá $2,400/tháng. L/L: Cô Bội Ngọc 714-398-9154; 714-487-3931

Bài số A236835