Bookmark and Share

Magnolia/Chapman cho thuê Guest House, 2PN/1PT, brandnew, lối đi riêng. - $1,500/tháng (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 5, 04 tháng 10, 2018  11:02
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Magnolia/Chapman cho thuê Guest House, 2PN/1PT, brandnew, lối đi riêng. Bao: điện, nước, wifi, giặt sấy. $1,500/tháng. L/L: 714-867-8691

Bài số A236836