Bookmark and Share

Nhà house ngay góc Magnolia/Edinger, cách P.L.T 5 phút, 4PN/4PT garage 2 chổ đậu xe - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 6, 05 tháng 10, 2018  09:41
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà house ngay góc Magnolia/Edinger, cách P.L.T 5 phút, 4PN/4PT garage 2 chổ đậu xe, cho mướn $3,200/tháng. Có thể dọn vào đầu tháng 10. L/L: 714-251-3718, 714-251-3719

Bài số A236891