Bookmark and Share

Townhouse gần Phước Lộc Thọ, 3PN/2.5PT 2 car garage, nhà rộng 1,500sqf, good condition - $2,350/M (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 6, 05 tháng 10, 2018  14:52
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Townhouse gần Phước Lộc Thọ, 3PN/2.5PT 2 car garage, nhà rộng 1,500sqf, good condition, giá $2,350/M + deposit. No pets (góc Bolsa/Bushard). L/L: Phúc 714-749-3456, Mai: 714-657-8008

Bài số A236894