Bookmark and Share

NHÀ góc Hazard & Euclid CHO THUÊ. Lối đi bên hông, 3 Phòng Ngủ, 2 Phòng Tắm. - (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 6, 05 tháng 10, 2018  14:54
Hồi âm đến: (không hiển thị)

NHÀ góc Hazard & Euclid CHO THUÊ. Lối đi bên hông, 3 Phòng Ngủ, 2 Phòng Tắm. Bao gas. Giá $2,000/M. Xin L/L: 714-902-3177; 714-717-4209 (sau 6PM)

Bài số A236896