Bookmark and Share

Nhà Townhouse góc Brookhurst/Trask. 3 bedrooms, 2½ bath. - $2,550 (Nam Cali)
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 07 tháng 10, 2018  20:57
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà Townhouse góc Brookhurst/Trask. 3 bedrooms, 2½ bath. Khu sang trọng. Yên tĩnh, cổng an tòan. Bao nước rác. Giá $2,550. Liên lạc 714-213-4272

Bài số A236910