Bookmark and Share

Dale & Orangewood. Nhà 2 Bed, 1 Bath, bếp, giặt sấy, 2 parking - $1650/M (Nam Cali)
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 07 tháng 10, 2018  20:59
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Dale & Orangewood. Nhà 2 Bed, 1 Bath, bếp, giặt sấy, 2 parking, $1650/M. Deposit 1 tháng. No pet, no housing. Available đầu tháng 11. Thanh: 714-724-9796 (C), Ai: 818-287-1590

Bài số A236913