Bookmark and Share

Nhà 4PN/3PT Trask & Brookhurst rất rộng, sạch đẹp, có sân đậu nhiều xe an tòan - $2,900/M (Nam Cali)
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 07 tháng 10, 2018  21:02
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà 4PN/3PT Trask & Brookhurst rất rộng, sạch đẹp, có sân đậu nhiều xe an tòan, không garage, có kho để đồ. $2,900/M + deposit. Dọn anytime. L/L: 714-909-7099

Bài số A236918