Bookmark and Share

Nhà đẹp Bolsa/Goldenwest. 2 story, 5 Beds, 2.5 Baths, 3 car garage - $3,850/M (Nam Cali)
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 07 tháng 10, 2018  21:03
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà đẹp Bolsa/Goldenwest. 2 story, 5 Beds, 2.5 Baths, 3 car garage, A/C central, water softener, fully upgraded. 3,062 Sqft. Dọn vào ngay. $3,850/M. Cao Duong: 714-627-3888, Or Tuan: 714-244-2671

Bài số A236920