Bookmark and Share

Nhà Guest House mới riêng, 2 phòng ngủ, 2 tắm. Có phòng giặt. - $1,900/M (Nam Cali)
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 07 tháng 10, 2018  21:05
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà Guest House mới riêng, 2 phòng ngủ, 2 tắm. Có phòng giặt. Giá $1,900/M, deposit $1,500. Khu Fountain Valley gần nhà thờ. L/L: Nga 714-402-6802

Bài số A236921