Bookmark and Share

Westminster: Townhouse 2 story. 3BR/2.5BA. Enclosed 2 car garage with W/D hook-up. - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 07 tháng 10, 2018  21:08
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Westminster: Townhouse 2 story. 3BR/2.5BA. Enclosed 2 car garage with W/D hook-up. Private stair and back yard. Sàn nhà lát gạch và laminate. Gần Westminster/ Edward. L/L: 714-612-1978

Bài số A236924