Bookmark and Share

Nhà mới xây Anaheim Brookhurst/Ball Guest house có Patio, lối đi riêng biệt. - $1,650 (Nam Cali)
 
Đăng ngày: Chủ Nhật, 07 tháng 10, 2018  21:10
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà mới xây Anaheim Brookhurst/Ball Guest house có Patio, lối đi riêng biệt. No housing, central air. Utilities trả riêng $1,650. Dọn vào đầu tháng. L/L 714-366-2323 Duong 714-709-7122 Thu

Bài số A236926