Bookmark and Share

Nhà Fountain Valley đẹp, yên tịnh, khu an tòan gần Magnolia St., Heil Ave. và 405. 4 Ng - $3,800/tháng (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 08 tháng 10, 2018  16:09
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà Fountain Valley đẹp, yên tịnh, khu an tòan gần Magnolia St., Heil Ave. và 405. 4 Ngủ, 2 Tắm, Gần Mile Square và Little Saigon. Tiện cho mọi thứ. Sàn gỗ, sưởi, máy lạnh, garage 2 xe, nhà trống. $3,800/tháng. Gọi: Mỹ 949-394-6607

Bài số A236932