Bookmark and Share

Nhà Townhouse góc Brookhurst/Trask. 3 bedrooms, 2½ bath. Khu sang trọng. - $2,550 (Bắc Cali)
 
Đăng ngày: thứ 2, 08 tháng 10, 2018  16:10
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà Townhouse góc Brookhurst/Trask. 3 bedrooms, 2½ bath. Khu sang trọng. Yên tĩnh, cổng an tòan. Bao nước rác. Giá $2,550. Liên lạc 714-213-4272

Bài số A236933