Bookmark and Share

ANAHEIM (giữa Euclid/ Brookhurst). Guest house, 1,400sqft: 3PN, 1 DEN, 2PT. - (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 10 tháng 10, 2018  23:03
Hồi âm đến: (không hiển thị)

ANAHEIM (giữa Euclid/ Brookhurst). Guest house, 1,400sqft: 3PN, 1 DEN, 2PT. Sạch, yên tịnh, thoáng mát. No garage, No Housing. 714-553-3756 (Bà Vân)

Bài số A237000