Bookmark and Share

WESTMINSTER: Townhouse 3PN/2.5PT, khu cổng an tòan, hồ bơi. - $2,400/M (Nam Cali)
 
Đăng ngày: thứ 4, 10 tháng 10, 2018  23:04
Hồi âm đến: (không hiển thị)

WESTMINSTER: Townhouse 3PN/2.5PT, khu cổng an tòan, hồ bơi. Lầu trần cao, bếp, phòng tắm mới, 2-car garage, sân sau rộâng. $2,400/M. Housing ok, No: Pet, smoking. Dọn Nov.01. Tuấn: 818-730-8900

Bài số A237002